Formularz

Wszyscy członkowie MKM proszeni są o dokonanie rejestracji na stronie mkm.

Dane osobowe:

Login:

Hasło:

Imię:

Nazwisko:

Wydział(ETI,Mech):

Kierunek(Inf, IMM, Mechatronika, MiBM,AiR):

Zamieszkanie(np Gdańsk ds2,Gdynia,Gdańsk wrzeszcz etc.):

Numer gg

Adres email

Pozostałe:

Dostępnosc ( np. piatek 12-15, czwartek 14-16):

Umiejętnosci (AutoCad,C++,Sideworks, spawanie, lutowanie itp.):

Sprzęt (lutownica, spawarka, garaż z podstawowymi narzedziami itp.):

Materiały (Stary silnik z motocykla, 2 stare komputery i monitor, silniczki itp.):